Istotne informacje

Zarząd „ISKO” Sp. z o.o.  zawsze we współpracy z klientami jako priorytet stawiał na bezpieczeństwo konsumentów i innych użytkowników towarów sprzedawanych przez „ISKO”, przy zachowaniu oraz spełnianiu zasad rzetelności oraz uczciwości kupieckiej. W trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników kotłów węglowych marki TAURUS, a w szczególności aby kotły te były sprzedawane wyłącznie przez profesjonalne hurtownie stacjonarne i doświadczonych instalatorów, czyli osoby, które mogą w sposób odpowiedzialny poinstruować klienta końcowego o zagrożeniach wynikających z niewłaściwego montażu instalacji grzewczej, montażu i eksploatacji samego kotła, przedstawiamy poniższy projekt nowego systemu sprzedaży kotłów TAURUS. Równie ważnym motywem wprowadzenia naszego programu, są występujące na rynku działania pewnych firm, sprzedających kotły TAURUS za pomocą internetu, z naruszeniem zasad uczciwej konkurencji. Działania te mogą doprowadzić do ograniczenia sprzedaży hurtowej tych kotłów oraz degradacji samej marki TAURUS, której prawnym właścicielem pozostaje „ISKO”. W związku z czym:

  1. Od dnia 16.05.2011r. „ISKO” wprowadza system sprzedaży kotłów marki TAURUS wyłącznie za pośrednictwem firm, które będą posiadać „Status autoryzowanego sprzedawcy” nadawany przez „ISKO” po spełnieniu przez daną firmę przesłanek określonych w „Warunkach uzyskania świadectwa autoryzacji” (czytaj więcej).
  2. Również od dnia 16.05.2011r. gwarancja jakości udzielana przez producenta w zakresie podstawowym oraz przedłużona do lat 5 gwarancja jakości wystawiana przez „ISKO” na kotły marki TAURUS, będzie obowiązywać wyłącznie na kotły TAURUS kupione przez klientów końcowych od firm posiadających „Status autoryzowanego sprzedawcy”.
  3. Kotły marki TAURUS zakupione przed datą 16.05.2011r. objęte są gwarancja jakości na dotychczasowych warunkach, zgodnie z zapisami Karty gwarancyjnej załączonej do kotła.
  4. Bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody ”ISKO” zabrania się wszystkich osobom prezentowania, wystawiania oraz reklamowania do sprzedaży kotłów węglowych oznaczonych marką oraz logo TAURUS w porównywarkach cenowych typu CENEO.

Zważywszy na powyższe, wyrażamy nadzieję na pozytywny odbiór, zrozumienie oraz akceptację ze strony wszystkich naszych klientów, obecnych użytkowników oraz potencjalnych nabywców kotłów TAURUS, konieczności podjęcia proponowanych wyżej działań. Liczymy na to, że doprowadzą one do zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu, zarówno aktualnym, jak i przyszłym użytkownikom kotłów TAURUS, a także przyczynią się do przeciwdziałania oraz zapobieżenia dalszej dewaluacji znaczenia oraz prestiżu marki TAURUS. 


   

Copyright © 2014 by TSW systems
O firmie | Oferta | Kontakt
Wykonanie: studio mh